Grip krijgen op inzetbaarheid en mobiliteit begint bij persoonlijkheid. Iemands competenties staan immers aan de basis van de manier waarop kennis wordt vergaard en kunde wordt aangeleerd. Het belang van competenties wordt steeds meer erkend door het bedrijfsleven en onderschreven door diverse onderzoeken. De huidige situatie laat echter nog steeds zien dat in dit domein subjectiviteit, vooroordelen en individuele referentiekaders veelal van invloed zijn op het nemen van beslissingen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat veel organisaties moeite hebben om de directe bijdrage van competenties aan business perfomance inzichtelijk te maken.

Wij ontwikkelen producten waarmee organisaties continu en dynamisch inzicht krijgen in:

  1. de beschikbare personeelscapaciteit (kwantitatief en kwalitatief) en de in de toekomst noodzakelijke/gewenste personeelscapaciteit (idem kwantitatief en kwalitatief) en de knelpunten die daarbij te verwachten zijn (predictive analysis)
  2. de bijdrage van medewerkers en teams aan het succes van de organisatie en de ontwikkelcapaciteit van medewerkers en teams, inclusief direct inzicht in het meetbare effect van opleidingen op deze bijdrage
  3. de interne en externe mobiliteit van medewerkers
  4. het effect van strategische/HR-beleidsmaatregelen op de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van individuele medewerkers en organisaties (scenario-analyse)
  5. medewerkers-/team-/organisatiegegevens (kwantitatief en kwalitatief) in vergelijking met andere organisaties binnen en buiten uw branche.

Dit doen we aan de hand van de Netto Contributie Score (NCS), die op een objectieve, datagedreven manier een direct verband legt tussen competenties, de medewerker, het team, de organisatie en de arbeidsmarkt.

Klik voor een voorbeeld: http://humaniaqs.nl/case/

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via  info@humaniaqs.nl.