Humaniaqs is een joint venture van Regioplan, Workinglife en Hardeman Consultancy.

Regioplan levert sinds 1984 onderzoek en advies ter ondersteuning van beleid en is daarmee een van de langst bestaande onafhankelijke specialisten op dit terrein. Regioplan werkt voor overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de Europese Unie. We leveren maatwerk op de belangrijkste kennisgebieden voor beleid en hanteren daarbij een interdisciplinaire aanpak en up-to-date onderzoekstechnieken.

Workinglife is een kleine, flexibele Nederlandse ontwikkelaar. Sinds 2004 ontwikkelen we (web)applicaties voor opdrachtgevers in de arbeids- en onderwijsmarkt. Onze drijfveer is om markten transparanter te maken; of het nu gaat om de arbeidsmarkt of de onderwijsmarkt. We willen informatie over deze markten voor iedereen beschikbaar en toegankelijk maken. Ooit begonnen met onze vacature- en matchingsapplicatie voor de re-integratiemarkt zijn we inmiddels werkzaam voor arbeidsmarktpartijen, onderzoeksbureaus, universiteiten en vakbonden.

Hardeman Consultancy heeft ruime ervaring in het inzichtelijk maken van competenties van medewerkers, teams en organisaties. De profielen die dit oplevert, worden door organisaties gebruikt om recruitment en personal development te optimaliseren.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via  info@humaniaqs.nl.